Onderzoek

Hieronder staat een overzicht van ons onderzoek.

Onderzoek 'Analyse lesplannen in het kader van Lesson Study' (WH)

In dit onderzoek staat de methodiek Lesson Study centraal. Lesson Study is een methode aan de hand waarvan leerkrachten in scholen samen kunnen werken met als doel gezamenlijk lessen te ontwerpen, te geven en deze met elkaar na te bespreken.... Lees verder

Onderzoek 'Effecten van Lesson Study op handelen en competentiebeleving van docenten' (WH)

Werken in intervisietrajecten kan motiveren. Via Lesson Study kunnen leraren cycli doorlopen van collectief lessen voorbereiden, uitvoeren, live observeren en evalueren. In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe dit het pedagogisch-didactisch handelen en de competentiebeleving van docenten in het voortgezet... Lees verder

Onderzoek ‘Brug van voortgezet onderwijs naar wetenschappelijk onderwijs’ (UT)

Het doel van het onderzoek is om vo-leerlingen in contact te brengen met wiskunde als wetenschappelijke discipline: funderend, dragend, kleinschalig en zelden direct zichtbaar maar overal aanwezig – leren zelf op onderzoek uit te gaan, en kritisch naar elkaar te... Lees verder

Onderzoek ‘Versnellen van vakdidactische ontwikkeling van beginnende docenten’ (UT)

Op het Carmel College Salland in Raalte is door de Universiteit Twente een pilotonderzoek gedaan naar de vakdidactische ontwikkeling van twee natuurkundedocenten (een beginnende en een ervaren docent) waarbij ook de schoolopleider, de vakdidacticus natuurkunde en een LS-expert betrokken was.... Lees verder