Blog: Veilig uit je comfortzone met Lesson Study #2

Op de 2e Nederlandse Lesson Study NL conferentie van 9 mei wordt een live onderzoeksles gegeven. Dit wordt voorbereid door een team wiskundedocenten van het Christelijk Gymnasium Utrecht; zij voeren daartoe een Lesson Study cyclus uit. In deze blogs houden we u op de hoogte van de voorbereidingen. Deze keer Madeleine Vreeburg, werkzaam voor de VU, onder meer als procesbegeleider Lesson Study.

Uit praktische overwegingen maken we een combinatie van bijeenkomst 2 en 3 van de cyclus van Lesson Study. Niet ideaal, maar het onderwijs kent zijn eigen ritme, tempo en ook tijdgebrek.


We starten met het praten over de leerlingen en daarnaast denken we met elkaar na over de onderwijsbehoeften van de leerlingen in de klas. Altijd weer een spannend moment. Ten eerste omdat leraren ontdekken dat ze behoorlijk veel weten over hun leerlingen en tegelijkertijd beseffen dat ze daar in de reguliere lessen eigenlijk weinig mee doen. Er zijn altijd leerlingen van wie je als leraar en als team geen idee hebt welke onderwijsbehoeften zij eigenlijk hebben. Het mooie van Lesson Study is dat de leerling centraal staat, en daarmee de onderwijsbehoeften die een zeer belangrijke bouwsteen zijn voor het ontwerpen van een les!


Bij het ontwerpen van de les, die zal gaan over ‘De vergelijking van een cirkel’ ben ik als niet-wiskundige in het nadeel, omdat ik de materie niet beheers en niet snap. Tegelijkertijd is dat een voordeel, omdat ik allerlei ‘domme’ vragen kan stellen waardoor het team erachter komt dat zij het onderling ook niet altijd eens zijn. 

Leerlingen actief aan het werk zetten, dat is één van de doelen van deze les. Bij het praten over het ontwerp van de les komt het team uit hun comfortzone van de methode les. We besluiten om de leerlingen in zorgvuldig samengestelde groepjes aan het werk te zetten met de wiskundige vraag: ‘Wat is de formule van een cirkel?’.  Het team bedenkt een aantal hints om de leerlingen die er niet uitkomen op weg te helpen. 


Het team vindt het spannend om de les op deze manier te ontwerpen en te gaan uitproberen. Dit is nu een van de prettige aspecten van Lesson Study: je bedenkt als team samen een les, deze wordt gegeven en het feitelijke leerproces van het team staat daarbij centraal. Ook als de les zou ‘mislukken’ is er geen man overboord en is er sprake van een belangrijke ontwikkeling van het Lesson Study-team als professionele leergemeenschap.


Geplaatst op 18 april 2017