Blog: Veilig uit je comfortzone met Lesson Study #4

Op de 2e Nederlandse Lesson Study NL conferentie van 9 mei wordt een live onderzoeksles gegeven. Dit wordt voorbereid door een team wiskundedocenten van het Christelijk Gymnasium Utrecht; zij voeren daartoe een Lesson Study cyclus uit. In deze blogs houden we u op de hoogte van de voorbereidingen. Deze keer Madeleine Vreeburg, werkzaam aan de Vrije Universiteit als adviseur en procesbegeleider Lesson Study.

 

Een week na de eerste onderzoeksles wordt de verbeterde onderzoeksles nog een keer gegeven, nu met een andere (maar wel een parallel-) klas en een andere docent, Willard van der Sar.

 

Ook deze klas komt wat onwennig binnen. Allemaal docenten in de vensterbank, een camera, de opstelling in de klas is nogal anders dan de leerlingen gewend zijn en er zijn ook mensen in de klas die zij niet kennen, Olli Pekka-Malinen, een gastonderzoeker uit Finland, Wouter van Joolingen, de knowledgable other en ik.

 

De eerste onderzoeksles liep al behoorlijk goed en de aanpassingen zijn vooral gedaan in de logistiek en het eerder en actiever aanbieden van een hint aan de leerlingen waardoor ze de formule van een cirkel zelf kunnen achterhalen. In de eerste les werd duidelijk dat sommige leerlingen het pakken van een hint als een gebrek aan doorzettingsvermogen hadden ervaren. Door het actief aanbieden van de eerste hint werd het voor de groepjes een natuurlijker proces om via de hints efficiënt door te kunnen werken.

 

De drie leerlingen die specifiek worden gevolgd tijdens hun werk in de groepjes laten soms totaal ander (leer-) gedrag zien dan de docenten hadden verwacht. Van Danny (gefingeerde naam) hadden we verwacht dat hij vooral zou leunen op zijn groepsgenoten en een afwachtende houding aan zou nemen. Niets is minder waar! Danny is actief, ondernemend en stimuleert de groep om door te werken en hij is ook degene die besluit dat het tijd wordt voor een nieuwe hint. Aan het einde van de les wordt Danny geïnterviewd en hij geeft aan: ‘Het is heel handig om iets in stapjes te doen. Dan ga je minder gokken en meer nadenken’. Missie geslaagd dus, de leerlingen doen ervaring op in het denken als wiskundigen.

 

Aan het einde van deze tweede onderzoeksles hebben alle groepjes de vergelijking voor een cirkel gevonden! Dat is een enorme verbetering ten opzichte van de eerste onderzoeksles. En daarmee is het voor docenten super duidelijk wat een relatief kleine aanpassing van een les kan opleveren.

 

Bij de nabespreking van deze les, en vooral bij de reflectiebijeenkomst, waar we samen kijken wat een cyclus Lesson Study oplevert voor het team, komt een aantal zaken goed naar voren.

 

Het samen werken aan een les heeft het team erg veel opgeleverd. Met elkaar praten over de inhoud van je vak blijkt toch steeds een verademing, we hebben daar in de dagelijkse onderwijspraktijk veel te weinig tijd voor. Ook het nadenken over onderwijsbehoeften van leerlingen is een eye-opener gebleken voor het team en daagt hen uit om hier verder mee te gaan. En last but not least: een les ontwerpen waarbij de leerlingen zélf actief zijn en de docent een ondersteunende rol speelt vindt dit team zeer inspirerend en waardevol.

 

Op naar de live onderzoeksles op de conferentie van 9 mei a.s.


Geplaatst op 2 mei 2017