Lectorale rede van Siebrich de Vries

Op 15 november a.s. vindt de lectorale rede plaats van Siebrich de Vries. Siebrich was bij de oprichting van LessonStudyNL betrokken en is sinds oktober 2018 Lector Vitale Vakdidactiek aan de Hogeschool NHL Stenden. De titel van haar rede is: ‘Met het oog op de leerling. De leraar als vakdidactisch onderzoeker van de eigen praktijk’. 

De rede wordt voorafgegaan door een symposium met als titel “Nieuwe perspectieven op vakdidactiek”. Alle details kunt u vinden op de pagina van de NHL Stenden


Geplaatst op 12 november 2019