Lesson Study-event in Martiniplaza

Afgelopen 4 oktober vond in Martiniplaza in Groningen een grote dag plaats rondom Lesson Study, waarbij maar liefst 300 docenten van zes CSG-schoollocaties kennis maakten met Lesson Study. Deze grootschalige opzet is uniek in de Nederlandse context! Doel was hierbij docenten te laten ervaren wat Lesson Study kan betekenen voor hun onderwijs.

De dag werd ingeleid door Nol Benders, bestuurder van de CSG. Keynotes werden verzorgd door Klaas van Veen en Siebrich de Vries. Daarna vonden negen parallelle onderzoekslessen plaats, gegeven door docenten die het afgelopen jaar deze les ontwikkeld hebben in een Lesson Study cyclus. Bij iedere onderzoeksles waren circa 30 docenten aanwezig om te observeren en na te bespreken.

 

Een belangrijke voorwaarde die docenten noemden voor de implementatie van Lesson Study is de facilitering door de leiding. Maar de dag gaf vooral een veelbelovend enthousiasme: verreweg de meeste docenten bleken met Lesson Study aan de slag te willen gaan.

 

Al met al was het een zeer geslaagde dag!

 

Een verslag over deze dag in het ‘Dagblad van het Noorden’ vindt u via deze link.


Geplaatst op 17 oktober 2017