Meer dan 350 bijdragen voor de WALS 2019

Op 22 maart sloot de termijn waarop voorstellen voor conferentiebijdragen konden worden ingediend. Van die mogelijkheid is massaal gebruik gemaakt: meer dan 350 bijdragen, variërend van individuele presentaties tot symposia met meerdere presentaties zijn ingestuurd. Op dit moment is de programmacommissie de voorstellen aan het beoordelen en op 30 april ontvangen de indieners bericht.

Het is nog niet te laat om een posterbijdrage voor de Holland dag, op 4 september, in te dienen. Op de Holland dag kunt u kennis maken met de praktijk van Lesson Study in Nederland en Vlaanderen.


Geplaatst op 27 maart 2019