Praktijkpublicatie Lesson Study voor ontwikkeling vakdidactische competenties beginnende leraren

Vorige week is het boek ‘Start to teach’ (vgl Start to run met Efi), Inspiratiegids over aanvangsbegeleiding in het onderwijs, gepresenteerd op de Inspiratiedag Start to teach in Aalst (België). De focus van die inspiratiedag lag op de problemen van startende leraren.

Hoofdstuk 3 – ‘‘Lesson Study’ voor het ontwikkelen van vakdidactische competenties van beginnende leraren secundair onderwijs: een casestudy’ - van Fer Coenders en Nellie Verhoef laat zien hoe docent Jean leert van het leren van leerlingen in een LS-context. Het hoofdstuk eindigt met tips voor directeuren, beleidsmakers en LS-begeleiders om LS in scholen te stimuleren en participatie in een LS-team te bevorderen.


Geplaatst op 9 maart 2018