Start nieuwe cursusgroepen Opleiding Procesbegeleider Lesson Study-VU

In het voorjaar van 2019 zullen opnieuw twee groepen enthousiaste cursisten van start gaan met de opleiding Procesbegeleider Lesson Study-VU aan de VU LEARN! Academy in Amsterdam. Een eerste groep start op 23 januari, een tweede groep op 2 april.
In deze opleiding leren onderwijsprofessionals in zes dagdelen Lesson Study bijeenkomsten vormgeven en het leerproces bewaken.  Gedurende de opleiding nemen zij de rol van procesbegeleider aan in de eigen onderwijspraktijk en zorgen zij met kritische vragen voor verdieping, reflectie en inhoudelijke discussies in het Lesson Study team. Zes aanvullende intervisiebijeenkomsten ondersteunen de cursisten bij het fungeren in de rol van de procesbegeleider.

Voor scholen die Lesson Study breed willen implementeren biedt VU LEARN! Academy de opleiding ook in-company aan. Dit biedt scholen de mogelijkheid over een eigen groep procesbegeleiders waarmee Lesson Study schoolbreed vormgegeven en geborgd kan worden.

Meer informatie over de opleiding Procesbegeleider Lesson Study-VU: learnacademy.vu.nl/procesbegeleider


Geplaatst op 19 december 2018