Subsidie voor project 'Toekomstgericht Onderwijs: 21st CS stimuleren in LOT's'

Windesheim, de Geert Grote School (Cantent, Zwolle) en ROLF groep hebben een RAAK-SIA subsidie toegewezen gekregen voor het project ‘Toekomsgericht Onderwijs: 21st CS stimuleren in Leerling Ontwikkel Teams’.

Hieronder de samenvatting van het project:

Dit project gaat over kennisontwikkeling op het gebied van de werking van leerlingontwerpteams (LOT’s) teneinde 21st Century Skills (21st CS) van leerlingen (duurzaam) te stimuleren. De basishypothese is dat de 21st CS samenwerken, communiceren, kritisch denken en computational thinking betekenisvol kunnen worden gestimuleerd als 1) leerlingen actief (in een construerende rol) systematisch samenwerken in een LOT, en 2) innovatieve lessen ontwikkelen, waarin ICT is geïntegreerd, voor hun medeleerlingen. De idee van LOT’s is gebaseerd op (onderzoek naar) zogenaamde docentontwerpteams (DOT’s), een vorm van docentprofessionalisering waarbij docententeams samen vernieuwend onderwijs ontwikkelen, en Lesson Study teams, een vorm van docentprofessionalisering waarbij docententeams innovatieve lessen ontwerpen en geven.  Basisschoolleerkrachten geven aan behoefte te hebben aan pedagogische-didactische kennis en expertise om leerlingen deze vaardigheden ‘voor de maatschappij van de toekomst’ bij te brengen. De vraag is in hoeverre het samenwerken in de context van ontwerpteams bestaande uit basisschoolleerlingen, bijdraagt aan de ontwikkeling van hun 21st CS?


Geplaatst op 10 maart 2018