Verslag onderzoeksymposium LSNL

Op 15 mei j.l. vond in Utrecht een onderzoeksymposium plaats van LSNL. Een afwisselend geheel aan onderzoekpresentaties gaf een mooi overzicht van de lopende onderzoeken in Nederland op het gebied van Lesson Study. Tijmen Schipper, promovendus aan Windesheim/RUG presenteerde de laatste studie van z’n promotietraject dat hij binnenkort afrondt: Becoming a more adaptive teacher through collaborating in Lesson Study? Examining the influence of Lesson Study on teachers’ adaptive teaching practices in mainstream secondary education. Fenna Wolthuis, promovenda aan de RUG, vertelde vervolgens over haar onderzoek naar Lesson Study als organizational routine op school. Dédé de Haan, docent wiskunde aan NHL Stenden Hogeschool, presenteerde haar ideeen over de rol van Learning Study in de lerarenopleiding wiskunde, waar ze graag haar promotieonderzoek naar zou willen doen. Tirza Bosma, opleider aan LEARN! Academie van de VU presenteerde het NRO-project: Enhancing teachers’ competence in creating safe classrooms with PestPlotter and Lesson Study. Promendus Michiel van Harskamp (UU) gebruikt Lesson Study om een handelingsperspectief te ontwikkelen voor docenten zodat ze leerlingen burgerschapscompetenties op het gebied van duurzaamheid aan kunnen leren. Iris Uffen (promovenda aan de RUG op het project Validering en waardering van Lesson Study in Nederland) rondde de middag af met een activiteit waarbij de aanwezigen aan het werk werden gezet in focusgroepen om zogenaamde core features te bepalen van stappen/onderdelen van Lesson Study.

Wilt u meer weten over een van deze projecten, neem dan contact op met de onderzoekers. U vindt hun gegevens op de medewerkerspagina van deze website. 


Geplaatst op 19 juni 2019