Werving scholen ‘Lesson Study in Nederland’

Vanaf heden zijn we gestart met de werving van vo-scholen voor deelname aan het onderzoek ‘Lesson Study in Nederland’, een promotieonderzoek van Iris Uffen, werkzaam als onderzoeker bij de Rijksuniversiteit Groningen.

We zijn op zoek naar vo-scholen die Lesson Study (LS) al of gaan implementeren in hun organisatie en waar we over de schouders mee mogen kijken met het proces van uitvoering en implementatie. Per VO-school vragen we om twee teams te laten deelnemen in het onderzoek. Dit zijn teams die:

  • vakgericht zijn (welk vak maakt niet uit)
  • lesgeven in de onderbouw (vmbo of havo/vwo)
  • binnen LS (willen) werken aan differentiatie
  • bij voorkeur minimaal één LS-cyclus ervaring hebben
  • tussen januari 2018 en januari 2020 vier LS-cycli onder begeleiding (schoolinterne of schoolexterne begeleider) gaan of willen uitvoeren
  • mee willen werken aan onderzoek

Over het onderzoek

Voor de Nederlandse context staat onderzoek naar Lesson Study (LS) nog in de kinderschoenen. We denken dat LS effectief is, maar waar de kracht precies zit en wat de rol is van het begeleiden van een LS, is nauwelijks onderzocht. In dit onderzoek staan daarom de volgende vragen centraal:
1. Hoe draagt LS bij aan de kwaliteit van het werk van docenten?
2. Hoe leren docenten via LS?
3. Hoe draagt begeleiding bij aan het LS-proces?

Meer informatie

Voor meer informatie kunt de informatiefolder bekijken of contact opnemen met Iris Uffen, via i.uffen@rug.nl of 050-363 4492.


Geplaatst op 20 juli 2017