Keynote 1: Monique Volman

Lesson study: techniek of ethiek?

Lesson study is in korte tijd opvallend populair geworden. In deze lezing zal ik die populariteit plaatsen in de bredere context van aandacht voor professionalisering van leraren en verbetering van onderwijskwaliteit, en het belang dat daarbij wordt gehecht aan een onderzoeksmatige aanpak.Vervolgens ga ik in de op de vraag waarom nu juist lesson study zo populair is. Ik geef twee antwoorden. Om te beginnen combineert lesson study een aantal cruciale elementen van verschillende ‘trends’: de school als gemeenschap met een gezamenlijke opdracht, co-constructie van kennis, de lerende leraar. Velen vinden er dus iets van hun gading. Maar pas op: het geheel is meer dan de delen.In de tweede plaats ga ik in op de veel gehoorde verklaring dat het succes van lesson study ligt in het bruikbare en praktisch toepasbare karakter ervan. Dat benadrukt lesson study als techniek. Ik denk dat de kracht van lesson study is dat het ook meer is dan dat, namelijk een aanpak met beroepsethische consequenties. Aan handreikingen voor een ethische verhouding tot het beroep hebben leraren mijns inziens een minstens even grote behoefte als aan praktische handreikingen. Daarom eindig ik met een pleidooi voor het expliciteren en uitbouwen van dat aspect.

Monique Volman is a hoogleraar onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam. waar ze programmaleider is van het Educational Sciences programma aan het Research Institute of Child Development and Education (CDE). Haar belangrijkste onderzoeksgebieden zijn leeromgevingen voor betekenisvol leren en ongelijkheid en diversiteit in onderwijs. Ze is projectleider van een aantal projecten, gefinancierd door NWO. Ze begeleidt meerdere studies op het gebied van de betekenis van onderzoek, professionele ontwikkeling van leraren en schoolontwikkeling.