Workshop 2: Begeleiding van Lesson Study

Lesson Study is een professionaliseringsaanpak waarbij teams uiteindelijk zélf hun ontwikkeling in gang zetten en zoeken naar een continue verbetering van de onderwijspraktijk. In sommige landen is het heel gebruikelijk dat teams zonder begeleiding aan de slag gaan, maar meestal wél ondersteund door werkboeken en bijeenkomsten. In Nederland wordt steeds vaker gekozen voor een opgeleide procesbegeleider Lesson Study. Dat kan iemand zijn van buiten de school, maar ook een collega die een scholing heeft gevolgd.

Uit onderzoek blijkt dat de rol van een facilitator (begeleider) een positieve invloed heeft op het team, de kwaliteit van een Lesson Study en de ontwikkeling van een onderzoekende houding. Ook draagt een begeleider bij aan een verdieping van de gesprekken, het zorgen voor een veilige sfeer en de borging van het geleerde.

In de workshop krijgt u inzicht in de kennis die er is over nut en noodzaak van een procesbegeleider Lesson Study en de voordelen die dat oplevert.

U volgt een simulatie waarin u of één van de andere deelnemers de rol van procesbegeleider op zich neemt en sturing geeft aan het team dat een Lesson Study ontwerpt.

Workshopleider: Madeleine Vreeburg