Workshop 3: Lesson Study en de school als lerende organisatie

Lesson Study (LS) is een krachtige manier om als team van en met elkaar te leren. Maar wat is er allemaal voor nodig om het leren van professionals plaats te laten vinden? Verschillende voorbeelden van Lesson Study in het basisonderwijs zullen dienen als illustratie van de school als lerende organisatie. Hiervoor kijken we vanuit het perspectief van de schoolleider, de LS-procesbegeleider, de LS-teamleden en overige leerkrachten in de school. Uiteraard gaan we ook zelf aan de slag! Welke kenmerken van de lerende organisatie zie je terug in je eigen school? Welke volgende stappen zou je hierin kunnen en willen zetten zodat het leerrendement van Lesson Study gemaximaliseerd wordt?

Workshopleiders: Willemijn Schot en Karin van Look