Workshop 4: Lesson Study in het speciaal onderwijs

In deze workshop gaan we in op het toepassen van de Lesson Study het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs werken docenten met verschillende opleidingsachtergronden en specialismen. Ook het type leerling brengt zo zijn eigen dynamiek mee. Er doen zich meer dan in het reguliere onderwijs, onverwachte situaties voor waarin het essentieel is direct adequate te reageren. Door het toepassen van Lesson Study kunnen de docenten in kleine groepjes op een veilige manier met (nieuwe) vraagstukken experimenteren en een groter palet aan begeleidingsmogelijkheden verwerven voor dit type leerlingen. Tijdens deze workshop zullen wij onze ervaringen met u delen en samen met u verkennen hoe Lesson Study bijdraagt aan de uitdagingen in het speciaal onderwijs.

Workshopleider: Heleen Hanssens, Hogeschool Utrecht