Workshop 8: Lesson Study in Vlaanderen

Ook in Vlaanderen vindt Lesson Study als effectieve en duurzame professionaliseringsmethodiek meer en meer ingang. De methodiek biedt heel wat kansen, voor alle partners-in-leren.

Uit onderzoek van Stigler en Hiebert (2016) blijkt dat wanneer Lesson Study wereldwijd geïntroduceerd wordt, deze steeds wordt aangepast aan de eigen onderwijscontext. Maak kennis met Lesson Study Vlaanderen en ervaar welke accenten in Vlaanderen worden gelegd. Met een eigen touch wordt het onderzoekend en collectief leren in de Lesson Study-cyclus vormgegeven.

In deze workshop getuigt Lesson Study Vlaanderen over een Vlaamse casus, gaan we in op bevorderende en belemmerende factoren voor deelname aan de methodiek. Bovendien ga je actief met een aantal tools aan de slag en ervaar je hoe de ontworpen tools ondersteunen.

Workshopleiders: Heidi Verlinden en Steven Mannens