Keynote 1 - Prof. dr. Jan Vermunt

Lesson Study ontwikkelt zich snel tot een van de meest gebruikte vormen van professionele ontwikkeling voor docenten. In deze keynote richt Jan Vermunt zich op de vraag hoe en waarom LS inwerkt op het leren van docenten. Zijn gegevens baseert hij onder andere op een tweejarig onderzoeks- en ontwikkelproject met docenten op 59 scholen in Londen, zowel in het primair als secundair onderwijs. Docenten voerden in kleine LS-teams onderzoekslessen uit gedurende zes cycli. Hun voor- en nabesprekingen werden opgenomen op video en ze gaven op verschillende momenten informatie over hun leren, de waarde van LS, leeruitkomsten van hun leerlingen, en hun onderwijservaring. De resultaten geven inzicht in de mechanismen via welke LS het leren van docenten beïnvloedt. Tot slot bespreekt professor Vermunt mogelijke implicaties voor de praktijk.

Korte biografie

Jan Vermunt is een Professor of Education aan de Universiteit van Cambridge in het Verenigd Koninkrijk, en een Fellow van Wolfson College. Hij is voorzitter van de Onderzoeksgroep ‘Psychology, Education and Learning Studies’ in de Faculty of Education en Editor-in-Chief (outgoing) van het wetenschappelijk tijdschrift Learning and Instruction. Voorheen was hij werkzaam aan de universiteiten van Utrecht, Leiden, Maastricht, Tilburg en Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich onder meer op de wijze waarop het leren van docenten en het leren van leerlingen elkaar beïnvloeden.