Indienen voorstel workshop of presentatie

Voor de conferentie zijn wij op zoek naar Lesson Study-experts die een workshop willen geven, een onderzoekspresentatie willen verzorgen of een door hun team uitgevoerde Lesson Study willen delen.

 

Op deze pagina vindt u richtlijnen en formulieren voor uw voorstel. De deadline voor het indienen voor het voorstel is verlengd tot en met 31 januari 2018. U kunt uw voorstel opsturen naar lsnl8mei@rug.nl.

 

Richtlijnen workshop

In een workshop maken de deelnemers op een activerende en interactieve manier kennis met relevante aspecten van Lesson Study. Een workshop dient bij te dragen  aan het versterken van kennis en vaardigheden van de deelnemers om (aspecten van) Lesson Study zo effectief mogelijk te kunnen uitvoeren, begeleiden of implementeren, binnen één van de volgende thema’s:

  • Verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen
  • Vakdidactische ontwikkeling van schoolvakken en vakdidactische professionalisering van docenten
  • Doorlopende leerlijn voor het leren van docenten vanaf de lerarenopleiding
  • Schoolontwikkeling: schoolbrede invoering, begeleiding  en Lesson Study als organisatieroutine

Vorm

De workshops zijn activerend en interactief. U kunt rekening houden met een groepsgrootte van ongeveer 15-20 mensen. U ontvangt rond 17 april 2018 en 1 mei 2018 een tussentijds overzicht van de aanmeldingen voor uw workshop.

Tijdens de workshop hoeft u niet in het algemeen uit te leggen wat Lesson Study is en hoe de cyclus eruit ziet.

 

Duur: 1 uur en 15 minuten

 

Richtlijnen praktijkpresentatie

Het aantal uitgevoerde Lesson Studies in Nederland groeit gestaag. Op de conferentie bieden wij graag een platform om de opbrengsten van deze Lesson Studies te delen. De focus bij de presentaties zal liggen op wat de docenten in het Lesson Study team geleerd hebben tijdens de cyclus en hoe de verzamelde data en de gegeven onderzoeksles hebben bijgedragen aan dit leren van de docenten.

 De presentaties zijn zowel geschikt voor deelnemers die onbekend zijn met Lesson Study als voor meer ervaren deelnemers die inspiratie willen opdoen.

 

Vorm

Een presentatie uitgevoerde Lesson Study wordt gegeven in een sessie met twee andere presentaties. De gehele sessie, inclusief discussie, wordt geleid door een voorzitter.

Tijdens uw presentatie hoeft u niet in het algemeen uit te leggen wat Lesson Study is en hoe de Lesson Study cyclus eruit ziet.

 

Duur per presentatie: 15 minuten presentatie en 10 minuten discussie

Duur gehele sessie: 1 uur en 15 minuten

 

Richtlijnen onderzoekspresentatie

In een onderzoekspresentatie wordt verslag gedaan van resultaten van onderzoek dat gedaan is naar Lesson Study. Hierbij staat de vraag centraal: wat betekenen de onderzoeksresultaten voor de praktijk? De onderzoekspresentaties dragen zodoende bij aan het versterken van kennis en vaardigheden van de deelnemers om (aspecten van) Lesson Study zo effectief mogelijk te kunnen implementeren, begeleiden of uitvoeren, binnen één van de volgende thema’s:

  • Verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen
  • Vakdidactische ontwikkeling van schoolvakken en vakdidactische professionalisering van docenten
  • Doorlopende leerlijn voor het leren van docenten vanaf de lerarenopleiding
  • Schoolontwikkeling: schoolbrede invoering, begeleiding  en Lesson Study als organisatieroutine

Vorm

Een onderzoekspresentatie wordt gegeven in een sessie met drie andere presentaties. De gehele sessie, inclusief discussie, wordt geleid door een voorzitter.

Tijdens uw presentatie hoeft u niet in het algemeen uit te leggen wat Lesson Study is en hoe de cyclus eruit ziet.

 

Duur per presentatie: 15 minuten presentatie en 10 minuten discussie

Duur gehele sessie: 1 uur en 15 minuten

 

Download formulieren indienen voorstel

Formulier voorstel workshop

Formulier voorstel praktijkpresentatie

Formulier voorstel onderzoekspresentatie