Medewerkers

Hieronder staat een overzicht van de medewerkers.

Dr. Sui Lin Goei

Universitair Docent, Programmaleider onderzoek Lesson Study, Lector - Sui Lin Goei is lector Onderwijsbehoeften in Inclusieve Leeromgevingen bij de Hogeschool... Lees verder

Dr. Siebrich de Vries

Lector Vitale Vakdidactiek, Universitair Docent en Projectleider Lesson Study - Siebrich de Vries is Lector Vitale Vakdidactiek bij NHL Stenden Academie VO... Lees verder

Prof. dr. Wouter van Joolingen

Hoogleraar Didactiek van Wiskunde en Natuurwetenschappen - Lees verder

Dr. Willemijn Schot

adviseur/trainer en onderzoeker - Willemijn Schot is werkzaam als adviseur/trainer en onderzoeker bij Onderwijsadvies & Training,... Lees verder

Dr. Nellie Verhoef

- Nellie Verhoef is gepensioneerd, zij was universitair docent bij de Lerarenopleiding van... Lees verder

Drs. Madeleine Vreeburg

Adviseur en trainer Lesson Study - Madeleine Vreeburg is vanaf 2012 betrokken geweest bij het ontwikkelen en implementeren... Lees verder

Drs. Wilma Jongejan

Opleider speciale onderwijszorg - Wilma Jongejan is als docent werkzaam bij LEARN!Academy van de Vrije Universiteit... Lees verder

Elske Muilenburg

Promovenda - Werkzaam bij de Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Groningen als promovenda. Ze... Lees verder

Michiel van Harskamp, MSc.

Promovendus - Michiel van Harskamp is werkzaam als promovendus aan het Freudenthal Instituut. Zijn... Lees verder

Susanne Jansen, MSc.

Promovenda - Susanne Jansen is werkzaam op de Universiteit Utrecht als promovenda en als... Lees verder

Dr. Tirza Bosma

Opleider, GZ psycholoog & Onderzoeker - Tirza Bosma is  GZ- en schoolpsycholoog en is actief bij LEARN! Academie... Lees verder

Dr. Fer Coenders

Universitair docent bij de lerarenopleiding - Fer Coenders is als universitair docent voor de didactiek van de scheikunde... Lees verder

Karin van Look, MSc

Onderwijskundig adviseur/trainer en onderzoeker - Karin van Look is werkzaam als adviseur/trainer en onderzoeker bij Onderwijsadvies &... Lees verder

Melde Gilissen, MSc

Promovendus en Docent Biologie - Melde Gilissen is werkzaam als promovenda aan het Freudenthal Instituut (Universiteit Utrecht)... Lees verder

Tijmen Schipper, MSc.

Hogeschoolhoofddocent lerarenopleidingen beroepsonderwijs en onderzoeker - Tijmen Schipper is als Hogeschoolhoofddocent van de lerarenopleidingen beroepsonderwijs (leraar Algemene- en... Lees verder

Iris Uffen, MSc.

Promovenda - Iris Uffen is werkzaam op de Rijksuniversiteit Groningen als promovenda en medewerker... Lees verder