Dr. Fer Coenders

Universitair docent bij de lerarenopleiding
 

Fer Coenders is als universitair docent voor de didactiek van de scheikunde verbonden aan de Lerarenopleiding van de Universiteit Twente (ELAN). In zijn onderzoek richt hij zich op de ontwikkeling van de vakdidactiek, en op professionalisering van docenten door middel van Lesson Study en Docent Ontwikkelteams (DOT).


Organisatie: Universiteit Twente
Contact: f.g.m.coenders@utwente.nl