Dr. Siebrich de Vries

Lector Vitale Vakdidactiek, Universitair Docent en Projectleider Lesson Study
 

Siebrich de Vries is Lector Vitale Vakdidactiek bij NHL Stenden Academie VO & MBO en Universitair Docent bij de Rijksuniversiteit Groningen. Ze doet onderzoek en begeleidt vijf promovendi op het gebied van Lesson Study, begeleidt scholen bij de invoering van Lesson Study, en begeleidt de introductie van Lesson Study in de lerarenopleidingen van de RUG en NHL Stenden Hogeschool.


Organisatie: Rijksuniversiteit Groningen
Contact: s.de.vries@rug.nl