Karin van Look, MSc

Onderwijskundig adviseur/trainer en onderzoeker
 

Karin van Look is werkzaam als adviseur/trainer en onderzoeker bij Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht. Samen met Willemijn Schot en een consortium van professionals uit het Utrechtse basisonderwijs doet zij onderzoek naar de implementatie van Lesson Study in het basisonderwijs. Vragen die centraal staan zijn: welke randvoorwaarden zijn er nodig om Lesson Study uit te kunnen voeren? En welke goede voorbeelden kunnen we ophalen die voor andere basisscholen die met Lesson Study willen starten inspirerend kunnen zijn?


Organisatie: Onderwijsadvies & Training, Universiteit Utrecht
Contact: c.j.vanlook@uu.nl