Dr. Tirza Bosma

Opleider, GZ psycholoog & Onderzoeker
 

Tirza Bosma is  GZ- en schoolpsycholoog en is actief bij LEARN! Academie als opleider en onderzoeker.  Centraal staat de professionaliseringsmethode Lesson Study, waarin Tirza als opleider en trainer workshops verzorgt en teams en scholen begeleidt in de implementatie. Tevens is ze hoofdtrainer van de opleiding tot procesbegeleider Lesson Study.   Tirza begeleidt daarnaast trajecten gericht op Passend Onderwijs, handelingsgericht werken en Positive Behavior Support in het basis-,  voortgezet- en middelbaarberoepsonderwijs. Binnen deze thema’s begeleidt ze studenten ook in hun praktijk- of scriptie onderzoek.  Daarnaast verzorgt ze onderwijs gericht op de diagnostiek van leer- en gedragsvraagstukken op school en  postacademisch onderwijs aan gedragsdeskundigen op thema’s observatietechnieken, dynamisch testen en intelligentie en handelingsgericht werken.

Als onderzoeker ligt mijn focus op de ontwikkeling van docenten gedurende de implementatie van de methodiek Lesson Study. Ik ben nieuwsgierig in welke mate Lesson Study docenten kan ondersteunen in het ontwikkelen van gedifferentieerde werken, en of we niveaus van gedifferentieerd werken kunnen onderscheiden en in welke mate docenten een meer onderzoekende houding aannemen.
Mijn proefschrift (2011) ging over de bepaling van instructiebehoeften van leerlingen gemeten met dynamisch testen en welke betekenis deze voor docenten in de praktijk heeft. Ik ben zijdelings nog bij projecten op dit thema betrokken.


Organisatie: Vrije Universiteit LEARN Academy
Contact: t.bosma@vu.nl