Samenwerkingen

Expertis

Om de kennis en expertise rondom de methodiek Lesson Study verder te versterken, te bundelen en te verspreiden werken de vier kennisinstellingen samen met Expertis. Expertis is een onderwijsadviesbureau dat staat voor duurzame schoolontwikkeling vanuit eigenaarschap op alle niveaus. Expertis levert een bijdrage aan het verder onderzoeken en valideren van de effectiviteit van Lesson Study. Meer informatie…

 

“Met deze samenwerking bundelen we onze krachten en maken we een zichtbare verbinding tussen de wetenschap en de praktijk op scholen. Bij Lesson Study staat het leren van de leerlingen centraal en daar werken wij graag actief aan mee!”  ~Henk van der Wal, Directeur Expertis Onderwijsadviseurs